امواجم

تا می توانند

در عمق ساحلت پیش می روند

تا

با همهء دانه شن هایت

آشنا شوند

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
سایه

دانه های شن قریبه اند .... نه غریبه!

سایه

[قلب]...........تا به عمق دریا[قلب]