در سکوت هميشه محکومم

حرف هایی هستند

که ديگر

تاب ماندن ندارند

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
علی پويا

دوباره سلام: اگر فقط سکوت هم با من بماند برایم کافی است چند جمله با تاخیر به مهمانی ذهنم آمدند اما باز دست با قلم آنها را نگاشت هر لحظه امید؛ گرمای زندگی را در گوشم زمزمه می کند. به امید دیدار دوباره ی شما ارادتمند شما:((ع.موج))