خورشيد ِ آسمانم!

غصهء دريا

به رنگ اشکهای توست

و شادی ِ او

همرنگ لبخندت

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
آيدا

من از سکوت شب سردت خبر دارم...

ن

مثل همیشه کوتاه و زیبا می نویسی...... من منتظرم....

محسن

اگر در صحنه ی سیاسی مملکتت حضور نداری هر جا می خواهی باش ، چه به نماز ایستاده باشی چه به شراب نشسته باشی ( دکتر شهبد علی شریعتی ) من بروزم ... دوست دارم نظرتون رو در مورد این پستم بدونم ( برام جالب که بدونم ) .... در پناه او که میداند و میفهمد ..