اگر

بر شاخه ات

کوچکترين برگ باشم

باز هم

از اينکه

يک ريشه داريم

خوشحال خواهم بود

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
سايه

اگر .... کوچکترين برگ نيستی ... دريای من بر درخت بودن مهمترين و با ارزش ترين و بالاترين و ماندنی ترين برگ است .... برگی که می توان با آن درخت را شناسايی کرد ...

tanha

وب زیبای داری.سکوت محکوم[هورا]