خوب بمان

و

هميشه همانی باش

که

عاشقم کردی

آبي  و  وسيع  و  عميق

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
سايه

سايه

هميشه وقتی کسی کنار دريا باشه .... خودشو بزرگ می بينه ....