چگونه قبله گذارم ، چو در نماز روم

دل به دریا می زند

برای رسیدن

به

افقی که

دریا و آسمان یکی شده اند

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
سایه

[لبخند][قلب]

حنانه

خاله دریا جونم خیلی دوست دارم[قلب] واقعا دریا بهنرین اسمی بوده که می تونستن براتون بزارن... دقیقا مثل دریا عمیق و دست و دلباز و دوستداشتی هستین...[ماچ] [قلب][بغل][قلب][چشمک][گل][خداحافظ]