باغ دلم

برای ورود باغبانش

فرش اشک پهن کرده است

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
سايه

خوشا بر باغی که تمامی سبزيش آبی است و سبزينه اش ... اشک .

سايه

دريای عزيز عزيز عزيز من ..... تمام درياهای دنيا هم برای انديشه و حرفهای دلت کوچک است ...

دريا

عزیزترینم! فکر و دل تو از تمام انديشه ها و حرفهای دلم بزرگتر است