سیاهی چشمانم

آبی می شود

وقتی

نگاهتان می کنم

/ 4 نظر / 10 بازدید
سایه

چشمهایت همیشه دریایی است عزیز....... چراکه نگاهت بزرگ است و عمیق...........[قلب][قلب]

سایه

دلم برای آپدیتات و اول شدنام تنگ شده بود ....... از وقتی اس ام اس راه افتاده من دلی از عزا درآوردم ....[خجالت]

سایه

دوست دارم با همه ی بودنات ......[خجالت][قلب][گل]