تو

نه در متن

که

در بطن ِ من هستی

 

/ 7 نظر / 5 بازدید
سايه

سمانه

مثله موج... مثله اشک... مثله درد...

شيرين

ديگر تو و منی نيست . من توام و تو من

مهسا

در بطن من هم..

محسن

کسی جز او نيست ... باقی همه انعکاسند و بس ...

محسن

سلام .. خيلی وقت بود نیامده بودم اينجا ... من هنون زمزمه ی مهيب سابقم ... خوبید ؟ ...

سايه

پس چی شد؟