نگاهم که می کنی

قلبم

به پیشواز قلبت می آید

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
سايه

سعيد

نشود فاش کسی آنچه ميان من و توست ... تا اشارات نظر نامه رسان من و توست