اوج آسمان را

پرواز

با بالهای تو

نشانم داد

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
سايه

ن

سکوت را دوست دارم مگر آنکه کلام تو بشکند آن را...من از خاکستر بر می خیزم...

سعيد