تماشای نماز خواندنت

خود

پرواز ديگريست

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
رويا

در نمازم خم ابروی تو در ياد آمد /حالتی رفت که محراب به فرياد آمد