دریایی از تو می شوم

وقتی

سرانگشتت را از برای نوازش

بر امواجم می کشی

/ 2 نظر / 3 بازدید
رهگذر

چرخش سخت و باحالیه! چون موج در آغوش می کشم دریایی از زیباییت را...