پشت اشکهایم

موجیست

که

بی قراری می کند

/ 9 نظر / 3 بازدید
سایه

تمامی بی قراریت را خریدارم .... به نظر تو دل من جا داره یه دریا اشک و تو خودش جا بده؟ دریای من اگر دل سایه در حد بی قراری تو نیست قول میدم آسمون خدای من خیلی جا داشته باشه .... به آسمون نگاه کن .... تا همه ی قرارهای عالم مال تو باشه .... دوست دارم عزیز من .....[قلب][گل]

دريا

سایه قشنگم! به اندازه همه’ بی قراری ام دوستت دارم....[قلب][قلب][گل]

من...

نه.همیشه خواننده ی دیگری هم هست. خواننده ای مثل من..من. کسی که برای خوشبخت شدنش دست به دعا برداشته است. کسی که از خوشحالی بر آورده شدن دعایش اشک ریخته است. کسی که دوستش دارد. کسی که به هنگام سال تحویل به یادش بوده و برای آرامشش دعا کرده است. کسی که برای آرامشش سکوت کرده است. کسیکه دوستی و دوست داشتن را خوب می شناسد. کسیکه حال بیش از همیشه خوشحال است و مغموم. کسیکه فراموشش نمی کند.کسیکه تا هست برای آرامشش دعا می کند. کسی که حالا فراموش شده است.

سایه

که اگر من عزیز باشی .... بودنت همیشه واقعی خواهد بود ... این بودن فراموش نخواهد شد عزیز دل سایه(دوستداران دریا همیشه عزیز دل سایه اند) .... باش.[قلب][گل] دریای من .... ببخش که دخالت کردم ...[خجالت]

مسافر سکوت

ظرف گونه هایم آن قدر جا دارد که آرامم کند

مسافر سکوت

هنوز هم لینک وبلاگ قبلیم توی لیستت هست. geli.parsiblog.ir