عزيزترينم!

در عمق اين سکوت بند زده شده

سوزاندم

تمامی منيّت خود را

تا جز تو

چیزی از آن باقی نماند

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
سايه

تويی که همان من است ....؟

رفيق

در تماشای طرح اينجا آرامشی دوست داشتنی می شود حس کرد. زيبا نوشتيد و از محو شدنی گفتيد که دانستن توانایی آن،لازمه محو شدن اصلی هر یک از ما انسانهاست.