اگر

چیزی می گویم

همه از

صدای توست

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
سايه

آری ... صدايی است آشنا قبلا موجهايت در گوشم زمزمه کرده اند ...