سرما

پناه آورده است

به

پشت ِ پنجرهء اتاقت

گرمای تو

بیداد می کند

/ 5 نظر / 6 بازدید
سایه

خودت تو اتاقم جاش گذاشتی .... یادت نیست؟

س.م.ع

سلام...حافظا در دل تنگت چوفرودآمدیار....خانه از غیر نپرداخته ای یعنی چه؟؟/

عیسا

خب ... وقتی از برودت نگاهت سایه یخ می زد ... از دور گرم شدن تنها راه بود ...

رهگذر

زیبا بود و خدا رو شکر که شیشه های پنجره ات دو جداره نیست