نفسها

چه دمی پيدا می کنند

آنجا که

دوباره و دوباره

هم قدم بارشهای باران می شویم

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
سايه