دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

سکوت

دریا...

جایی كه در عین سكوت،

صدای موج را می توان شنید.

صدای مرغ ماهی خوار را

و صدای شادی كودكی كه بر روی شنهای ساحل

قلعه ای شنی بر پا كرده و به پایكوبی مشغول است.

نیاز به سكوت دریا را

با تمام وجود

فریاد می كنم.

 

یکشنبه ٥ تیر ۱۳۸٤ - ۳:٠۱ ‎ق.ظ