دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

خدايا

گاه

راه هست و اميدی نيست

گاه

اميد هست و راهی نيست

و

هر دو

خواسته‌ی توست

نگو

نه

یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٤ - ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ