دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

 

هوای گرم و سرد

در اطراف ساحل

هميشه در حال جابه جايی اند

همان

نسيم دل انگيز

که گاهی

طوفان به پا می کند

 

شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٤ - ٤:۱۱ ‎ق.ظ