دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

باران

دلت باران می خواهد؟

خوب ببار!

چرا به ابر التماس می کنی...

پنجشنبه ٢ تیر ۱۳۸٤ - ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ