دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

 

به دوری یا نزديکی راه ننگريم

ببينيم آيا

پای رفتن هست؟

 

شنبه ٥ آذر ۱۳۸٤ - ٢:۳٦ ‎ق.ظ