دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

 

 

فانوسهای دريايی

با زبان نور است که

نجات بخشند

 

یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٤ - ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ