دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

كرم ابریشم

درون پیله اش

نمی داند

پروانه خواهد شد

یا

جزئی از پرده‌ی اتاقی

؟؟؟

ناخواسته

چه جاده ای ساختند با پيله‌های خود

جاده ابريشم

 

پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٤ - ٢:٠٢ ‎ق.ظ