دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

 

چند روزیست

حفاری شروع شده،

اما

چیزی پیدا نشده است.

فردا،

به سراغ نیمكره چپ می روند.

اگر آنجا نیز چیزی نیابند چه؟

 

چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٤ - ٢:۱٢ ‎ق.ظ