دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

 

از گرما به جوش می آيد

ذره ذره بخار می شود

به آسمان می رود

ابر می شود

می بارد

تند

می بارد

خيس می شود

در خود فرو می رود

وجودش به لرزه می افتد

چقدر هوا سرد شده است

 

دوشنبه ٢ آبان ۱۳۸٤ - ۳:٠٤ ‎ق.ظ