دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

آرزوهای خوب برای تو

سكوت سخت است

وقتی می شنوی

...

آخر غربت دنیاست مگه نه

اول دوراهی آشنا شدن

 

یکشنبه ۱ آبان ۱۳۸٤ - ٥:۳٧ ‎ب.ظ