دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

مرواريد

هر دريايی صدفها در عمق دارد

و برخی صدفها مرواريدی در دل

*

دلت را دريا کن و در اعماق وجودت

صدفهایی را که مرواريدی در دل دارند بياب

دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٤ - ٥:٠٦ ‎ب.ظ