دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

 

پژواكی می شنوم

گویا

كسی امواجم را تكرار می كند

شاید

دریایی دیگر

جمعه ۱٥ مهر ۱۳۸٤ - ٦:۳٩ ‎ب.ظ