دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

بی خيال

از

دانه هایی كه در كویر ذهنت كاشته یی

انتظار سبز شدن نداشته باش

یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٤ - ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ