دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

 

بودنت را از شبنمی که صبحگاهان

بر برگ گل نشسته است

می شود فهميد

خدايا

با تمام وجودم

دوستت دارم

یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٤ - ۳:٠٥ ‎ق.ظ