دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

ای ساربان...

در آن تاريکی و سکوت

پا به پای کاروان آمده بودم

...

صدای جرس را نمی شنيدم

تو مرا می خواندی

شنبه ٢ مهر ۱۳۸٤ - ٥:۳٤ ‎ق.ظ