دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

تنها

خيلی وقتها ميشه خودم رو دوست ندارم.اين دريای بزرگ ولی هيچکاره. اين امواجی که به جای آرامش دادن و شستن ناراحتی ها، تکه های کشتی شکسته ای رو به ساحل مياره و خبر از يه فاجعه ميده.

دريا هم با همه وسعتش

با همه بی کرانگيش

با همه يکرنگيش

تنهاست

یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٤ - ٢:٥۱ ‎ق.ظ