دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

دريا از نگاه تو ديدنی تر است

نامه ای نوشته ام

و

کبوتری در راه است

قبل از حرکت

پنجره ای را باز بگذار

یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٤ - ٤:٤۳ ‎ب.ظ