دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

صدايی ديگر

باز هم تکه های شکسته سکوت

و

فريادی که می گريزد

یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٤ - ٢:٥٤ ‎ق.ظ