دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

با چشم تو می گويم

چنديست

گرمايی احساس نمی کنم

...

نگاهم می کنی؟

 

جمعه ٢٥ شهریور ۱۳۸٤ - ٢:۱۳ ‎ق.ظ