دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

مكن عیبم ز میخوانه

جام به دست است و عقل از كف بیرون

می شكنم

خورد می كنم

به هم می ریزم

ولی

جام را از دست نخواهم داد

سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٤ - ٢:٥٢ ‎ق.ظ