دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

 

می رسد

طاقت چیده شدن ندارد

خود را رها می كند

و

بازهم انجيری ديگر

له شده در كف حياط

پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٤ - ٤:٤٤ ‎ق.ظ