دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

ايستاده ام. اما...

اگر داربستها دوره ام نكرده بودند

ویرانه ای بیش نبودم

چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٤ - ٢:٤٩ ‎ق.ظ