دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

غواص

نفس را حبس می كند

و

به عمق می رود

...

گمشده‌ی پُر نفسی دارد

چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٤ - ۳:٤٧ ‎ق.ظ