دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

باز بوی باورم خاکستريست

سکوت من

قطره اشکيست که

از روی گونه ام بر خاک افتاد

...

بوی باران را احساس نمی کنی؟

جمعه ٤ شهریور ۱۳۸٤ - ۱:٤٧ ‎ق.ظ