دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

پرنده مردنيست؟؟؟

وقتی به اوج می روی،

حداقل يکبار به سقوط فکر کن.

آيا بالهايت هميشه توان پرواز را دارند؟

آيا بالهايت را قبول داری؟

یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٤ - ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ