دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

می شنوی؟

در تصادم موج و موج شکن

فقط

صدای شکستن می آيد

چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٤ - ٥:۳٧ ‎ق.ظ