دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

در بحر فتاده ام چو ماهی

بی دلهره

در دل شب

تورش را به آب می اندازد ماهی گیر

و انعكاس ماه

چه بی رحمانه به او كمك می كند

یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٤ - ٢:٥٩ ‎ق.ظ