دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

آرزوهايم کجا رفتند؟

چيزی از عمق برايت به سطح نخواهد آمد

نفس بگير

ريه هايت را پر کن

و

خود به عمق برو

 

ای کاش

به جای کشتیرانی در ميان دريا

و گم شدن در انبوه جهت ها

اکنون

با قايقی کاغذی

در اوج کودکی

حوض خانه را دريا می ديدم

و

خود را بهترين کشتيبان دنيا

یکشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٤ - ٦:٥٧ ‎ب.ظ