دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

اگر او بخواهد...

هيچ موجی

بدون اراده خداوند

شکل نمی گيرد

و

پايان نمی پذيرد

شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤ - ٤:٥٠ ‎ق.ظ