دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

بودن يا نبودن؟

چشمانت

در دل شب

ستاره باران نيست

اگر نگاهت به آسمان نباشد

و

آسمان

در دل شب

ستاره ای ندارد

اگر تو به آن نگاه نکنی

پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٤ - ٤:٠٢ ‎ق.ظ