دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

دوست

« من زندگی را دوست دارم

ولی از زندگی دوباره می ترسم

دين را دوست دارم

ولی از کشيش ها می ترسم

قانون را دوست دارم

ولی از پاسبان ها می ترسم

کودکان را دوست دارم

ولی از آئينه می ترسم

سلام را دوست دارم

ولی از زبانم می ترسم

روز را دوست دارم

ولی از روزگار می ترسم »

** حسين پناهی **

و اين را فراموش کرد بگويد که:

دوستانم را دوست دارم

ولی از دوست داشتن می ترسم

چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٤ - ٤:٠٧ ‎ق.ظ