دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

صخره؟

در عجبم از صخره

جلوی امواج سهمگین دریا را می گیرد و آسیبی نمی بیند

اما

از چكه چكه قطراتی كوچك، سوراخ می شود.

پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤ - ۳:۳۳ ‎ق.ظ